Hilbert modules of analytic function spaces
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Genkai Zhang (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Projekt-id: MG2015-0020
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-28