Development of Novel Lightweight High-Temperature Materials
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Information om projektet finns endast på engelska.

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Sheng Guo

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Dalian University of Technology

Dalian City, China

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-13