Nationell strategi för utveckling av energiproduktionsrelaterad miljödata för hållbar innovation
Forskningsprojekt, 2015 – 2016

Denna strategiska innovationsagenda syftar till att samla intressenter, identifiera förekomst och behov av energirelaterad LCA-data och ta fram en agenda för hur data effektivt kan samlas in, struktureras, tillhandahållas och exploateras. Agendan kommer att identifiera trender, utmaningar, möjligheter och hinder för energirelaterad LCA-data, samt beskriva möjliga aktiviteter som kan stödja genomförandet av agendans vision och mål.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Akzo Nobel Surface Chemistry

Stenungsund, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P40962-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28