New generation of bio-based nanomaterials through green catalytic modificatin of cellulose
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Sundén (kontakt)

Docent vid Organisk kemi

Finansiering

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - C. F. Lundströms stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-14