Visualisering av stamcell differentiering och kollektiv organisering i syntetiserade proteinmatriser
Forskningsprojekt , 2011 – 2015

Syftet med detta projekt är att skapa en fundamental och visuell förståelse för hur mikromiljön direkt kontrollerar celldifferentiering hos stamceller och deras 3-dimensionella organisering till vävnad för utveckling av artificiella vävnader med bibehållen naturlig funktion och 3D arkitektur. Matriser kommer att utvecklas bestående av proteiner syntetiserade med noggrant utvalda aminosyrasekvenser så att unika kombinationer av biokemiska och micromekaniska egenskaper uppnås. Vi vill skapa en förståelse för hur dessa egenskaper styr differentieringen av stamceller. Med denna kunskap hoppas vi kunna skräddarsy cellmiljöer för utvecklingen av implanterbar artificiell vävnad med nära naturlig funktion och arkitektur. Utvecklingen av stamceller i mjuka proteinmatriserna kommer att följas med nya mikroskopitekniker; CARS och SHG. De möjliggör 3D avbildning med sub-micron upplösning genom att mappa naturliga molekylvibrationer utan artificiell infärgning eller provpreparering. Vi kommer att studera (i) intestinala stamceller och vad som kontrollerar deras viktiga veckade organisation samt (ii) riktad, blodkärlslik utväxt hos endotelceller för naturlig revaskularisering av vävnadsimplantat. Projektet utförs som ett samarbete mellan Chalmers och Stanford University.

Deltagare

Annika Enejder (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-11