Long-term health effects of road crashes
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Långtidseffekter av skador till följd av trafikolyckor är en stor bidragande faktor till mänskligt lidande. För att förhindra långsiktiga konsekvenser, behövs det starkare kopplingar mellan traditionella trafiksäkerhetsåtgärder och vård och rehabilitering. Målet med projektet är att utveckla metoder kring de långsiktiga resultaten av trafikskador genom att samarbeta med folkhälsoforskare vid två australiska medicinska institut.

Deltagare

Helen Fagerlind (kontakt)

Projektledare forskning vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Trafiksäkerhetsdata

Samarbetspartners

Neuroscience Research Australia (NeuRA)

Sydney, Australia

The George Institute for Global Health

Sydney, Australia

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11