Kompakta städer och informella bosättningar. Att undersöka kvaliteter, drivkrafter och strategier för att stödja hållbarutveckling
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Kompakt blandstad ses av både forskare och politiker som ett av svaren på utmaningar kopplade till en hållbar utveckling. Det råder dessvärre osäkerhet kring vad en kompakt blandstad egentligen är och särskilt när det gäller länder i Afrika söder om Sahara, som lider av svaga stats- och stadsförvaltningar, rigida planeringssystem sprungna ur kolonialtiden och starka informella processer.

Syftet med projektet är att bidra till en mer konkret och användbar förståelse av vilka kvaliteter en tät blandstad bör ha och hur dessa kan stödjas och förverkligas också i städer söder om Sahara. Projektet kommer att:

1) utveckla ett konsekvent, effektivt och användbart system för att förstå, värdera och hantera de urbana kvaliteter som kopplar till städers kompakthet och blandning inom slumområden; 2) utveckla ett ramverk för en sammanhållen förståelse av stadsutvecklingens drivkrafter på olika nivåer i samhället; 3) utveckla rekommendationer för hur man tillsamman med andra intressenter kan bygga strategier för tät blandstad i slumområden och hur dessa strategier bör riktas. Projektet kommer att ha sitt fokus på att bättre förstå stadsomvandling i Kisumu (Kenya), men kommer också att stödja jämförelser med tre andra städer. Nyttan med projektet är att skapa en större tydlighet och samsyn kring vad en tät blandstad egentligen är och på vilka sätt den kan förverkligas i slumområden i utvecklingsländer, med lärdomar även för utsatta stadsdelar i andra länder.

Deltagare

Jenny Stenberg (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Jaramogi Oginga Odinga University of Science & Technology

Bondo, Kenya

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2015-360
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/C...

Senast uppdaterat

2017-02-01