Omvandling av biobränsle i fast bädd
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Projektet handlar om matematisk modellering av den termokemiska omvandlingen av diverse biobränslen i fastbäddpannor (rostpannor). Målet är att bidra till framflyttandet av forskningsfronten genom att behandla de två viktigaste utmaningarna inom detta område: 1) Beskrivningar av flyktsammansättningens beroende av bränsleegenskaperna, upphettningshastigheten och den omgivande temperaturen; samt 2) Beräkningseffektiva beskrivningar av den termokemiska omvandlingen av en heterogen bränslebädd, med hänsyn tagen till variationer i bränslestorlek, -form och –sammansättning.

Deltagare

Henrik Thunman (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Henrik Ström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/en/projects/Pages/...

Senast uppdaterat

2015-12-30