Internationell klimatpolitik efter Paris: Mål för koldioxid och andra växthusgaser
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet avser att bedriva forskning om internationell klimatpolitik som förhåller sig till utfallet vid COP-21 mötet i Paris, med fokus på frågor som rör hanteringen av kortlivade klimatpåverkande ämnen. Projektet kommer att ta fram underlag för att tydliggöra avvägningen mellan att minska utsläpp av kortlivade klimatpåverkande ämnen vis-a-vis långlivade växthusgaser. En förbättrad kunskap om detta är viktigt för att bättre förstå riskerna med att inkludera flera olika klimatpåverkande ämnen i samma avtal gentemot att dela upp ambitionerna på flera olika avtal.

Deltagare

Christian Azar (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-27