Sondering av Hög Temperatur Supraledare på Nanonivå
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Thilo Bauch (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-25