Epitaxiell grafen på kiselkarbid: utforskandet av "traditionell" grafen och sökandet efter nya 2D material
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sergey Kubatkin (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-10