Små okonventionella supraledare gryn och supraledande kontakter
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mikael Fogelström (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-31