Små okonventionella supraledare gryn och supraledande kontakter
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mikael Fogelström (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-03822
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-31