Eutektiska högentropilegeringar : en lovande ny klass av högtemperaturlegeringar
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sheng Guo (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Adrianna Lozinko

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-17