Regulatoriskt nätverk av protein-tyrosinkinaset PtkA i modellbakterien Bacillus subtilis
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ivan Mijakovic (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2017-08-19