Atmospheric Composition Changes Induced by Energetic Particle Precipitation
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Kristell Perot (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-14