Påverkan av energiska partiklar på förändringar i atmosfärens sammansättning
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Kristell Perot (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik

Finansiering

Rymdstyrelsen

Projekt-id: 184/15
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-04