Bränsleflexibel motorplattform (FLEX I)
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Projektet syftar till att utvärdera och demonstrera tekniska alternativ för direktinsprutning av lågcetan/högoktan-bränslen med robust tändning för att erbjuda en framtida motorplattform vilken är tillräckligt flexibel för att kunna hantera ett brett spektrum av bränslen. Förnybara bränslen är det primära intresset, där alkoholer är en delmängd och störst fokus läggs mot etanol och dimetyleter (DME). De fossila bränslena diesel och bensin/nafta ingår också för att få med skillnader i viktiga bränsleegenskaper och emissionsgenerering.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P39368-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-03