Dependable Flexible Electric Architecture 2020 (DFEA2020)
Forskningsprojekt , 2009 – 2012

DFEA2020 siktar på att ta fram nya metoder och koncept för konstruktion och verifiering av elektronik i fordon med både helhetsperspektiv, i form av en referens arkitektur, samt djupperspektiv inom vissa teknikområden som är grundläggande för helheten. Detta görs i form av ett horisontellt projekt mellan VCC, expert organisationer och universitet för att dra nytta av kunskaps överföring mellan olika branscher. Bakgrunden är att ökande krav på miljöhänsyn (Green), säkerhet (Safe), och samhällets krav på informationsutbyte (Connected) driver en exponentiell tillväxt av fordonselektronik och programvara. Detta leder till en ständigt ökande komplexitet som sammantagen med ökade krav på systemsäkerhet och tillförlitlighet innebär behov av nya sätt att närma sig konstruktion och verifiering av fordonselektronik.

Projektet syftar till utveckla el-arkitektur för fordon som möjliggör nästa dekads funktionstillväxt inom Green, Safe och Connected. Detta görs genom att studera, utveckla och utvärdera: -El-arkitektur teknologier, strategier och lösningar sammankopplat i en referens arkitektur -Modeller av el-arkitekturer för att stödja utveckling och simulering -Metoder och teknologier för essentiella systemegenskaper så som funktion/system säkerhet -Metodologi för modell baserad utveckling av elsystem

DFEA2020 projektet är strukturerat i 4 olika sub-projekt, SP0, TECA, MARCH och FUSS. Partnerkonstellationer varierar mellan de olika sub-projekten, där VCC är ansvarig för den sammanhållande projektledningen. Fyra större milstolpar vid varje års avslut gäller för totalprojketet. Under projektets gång definieras nedbrutna milstolpar för de olika arbetspaketen. Projektledare och styrgrupp med representanter från partners och universitet, är ansvariga för uppföljning av projektets leverabler. Akademiska partners kvalitetssystem tillämpas på de ingående doktorand projekten.

Deltagare

Johan Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik

Samarbetspartners

Knowit Technology Management

Göteborg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Mecel

Göteborg, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Semcon

Göteborg, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2009-00629
Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2012

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-26