Att beräkna och undvika rycklaster i förankringslinor för flytande vågkraftverk
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Projektet avser att ta ett helhetsgrepp på problemet med rycklaster (chocklaster) i förankringslinor för flytande vågkraftverk. Nya metoder för att numeriskt beräkna rycklaster korrekt kommer att utvecklas och användas till att utvärdera hur ryck påverkar designen av möjliga förankringar. Speciellt kommer lastreducering med Seaflex högflexibla förankringselement att undersökas. Dessutom ska projektet ta fram och testa en ny lösning för styvt förankrade kroppar, avsedd att minimera risken för rycklaster.

Deltagare

Johannes Palm (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Corpower Ocean AB

Stockholm, Sweden

Seaflex AB

Umeå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05