Front-end & Back-end Development of PET Interface - The Smart Energy Future in Private Homes
Forskningsprojekt , 2016

Införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i energinät, bostäder och vardagliga apparater kommer att ge nya möjligheter för energileverans, -konsumtion och främst gränssnittet däremellan. Uppkopplingen är utgångspunkten för PET-projektet som finansieras av HSB Living Labs Forskningsfond och har som syfte är att utveckla ett front-end-gränssnitt, "Personlig Energy Threshold (PET)", för att få användarna mera aktivt engagera sig i sin energianvändning genom att sätta upp egna mål och gränser. Detta helt nya verktyg kommer att integrera med realtidsdata på energiproduktion och energiförbrukning och därmed göra det möjligt för slutanvändarna i sina hem att aktivt bidra till att kapa energitoppar genom att erbjuda alternativ för att hantera och disponera det egna energibehovet på ett mera hållbart sätt, t.ex. genom att matcha tillgänglighet och efterfrågan.

Projektledare: Ulrike Rahe

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Tieto Sweden AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

HSB Living Lab

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

HSB living lab

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28