dMFA - Analysverktyg som stöd för faktor 10 på urban distriktsnivå
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Yuliya Kalmykova (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Greg Morrison

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Leonardo Rosado

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Holger Wallbaum

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Climate-KIC

London, United Kingdom

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 259-2015-166
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-07-06