From experiments with images to 3D models
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrike Häbel (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2017

Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-17