Klimatvänlig bioenergi - utformning och användning av utvärderingsmetoder i internationell debatt och utformning av styrmedel
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

I projektet analyseras konsekvenser av olika perspektiv på hur bioenergisatsningar ger klimatnytta. Metoder för utvärdering av biobränslens klimatnytta granskas och vidareutvecklas. Särskilt fokus är på samband mellan bioenergisatsningar, markanvändning och energisystemets utveckling. Resultaten utgör underlag för relevanta styrmedel som ger incitament för rationell hållbar markanvändning som bidrar positivt till svenskt klimatarbete.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20