Optimering av odling av lignocellulosa energigrödor med hänsyn till socioekonomiska och miljö hållbarhetsaspekter
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet syftar till att visa hur odling av energiskog som salix och poppel kan utformas i ett landskap för att på bästa sätt öka lönsamheten, minska negativa och främja positiva miljöeffekter för optimala resultat för berörda intressenter, miljö och ekosystemtjänster, samt att föreslå processer för planering av energiskogsodling som på landskapsnivå balanserar flera olika mål.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20