HybrId Privacy analySis wiTh hardwarE suppoRt (HIPSTER)
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alejandro Russo (kontakt)

Biträdande professor vid Programvaruteknik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-05495
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12