Autonomous vechicles - challenges for road safety analysis
Forskningsprojekt , 2016

Målet med detta planeringsanslag är att utveckla ett komplett och framgångsrikt anslagsförslag till VINNMER för inkommande mobilitet till Sverige för att utöka mina akademiska kvalifikationer inom ledarskap och undervisning

Planeringsbidraget ger möjlighet för mig att träffa svenska samarbetsparter personligen för att utveckla anslagets innehåll. Målet för planerade personliga möten är att ha avsatt tid för att diskutera forskningsinriktningar och att utveckla och förtydliga forsknings- och karriärsmål. Dessa mål skall ligga till grund för ett gemensamt forskningsprogram som kan bli självgående och göra en skillnad för trafiksäkerheten i världen.

Deltagare

Anna Nilsson-Ehle (kontakt)

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02599
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-28