Uppbyggnad av experiment vid FAIR-NUSTAR
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

The FAIR facility is under construction in Darmstadt, Germany. It attracts the vast majority of research groups in Nuclear and Hadron Physics in Sweden as well a part of the Atomic and Accelerator Physics communities. The Swedish participation in FAIR is envisaged to be partially financed by in-kind contributions of detector and accelerator systems. This project addresses the NUSTAR part of the Swedish FAIR consortium, SFAIR, and concerns resources to construct and commission detectors by Swedish groups in the NUSTAR experiments at FAIR accounted as Swedish in-kind contributions.

Deltagare

Thomas Nilsson (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Paloma Diaz Fernandez

Forskare vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Andreas Martin Heinz

Docent vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Håkan T Johansson

Forskningsingenjör vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-22