Automatiseringens randvillkor år 2-5 (ARV 2014)
Forskningsprojekt , 2014

Syftet med ARV 2014 är att etablera och vidare utveckla den samverkans-plattform som blev resultatet av projektets första etapp (Apr 2013 - Apr 2014). Fokus ligger fortsatt på områden av icke konkurrensutsatt natur, där flera eller samtliga parter har intresse av förstudier, forskning eller samverkan med externa parter. Målsättningen är att positionera Sverige i en ledande position inom området automatiserade fordon (AF), med fokus inom ett antal specificerade områden och att dessutom bevaka områden som redan omfattas av stora projekt och forskningsinsatser internationellt.


ARV 2014 - projektet har genomfört ett antal interna workshops och ledningsgruppsmöten som möjliggör en öppen och konstruktiv dialog kring intressanta områden för parterna. Omvärldsbevakning har skett inom projektets ram och resulterat i en stomme för en Wiki, som kommer att vidareutvecklas under 2015. Under 2014 har ett antal dissmeninationstillfällen erbjudits för en bredare publik både genom presentationer och workshops. Uppslutningen till dessa möten har varit mycket stor. ARV är etablerat som ett viktigt forum för samverkan inom området automatiserade fordon.

Deltagare

Anna Nilsson-Ehle (kontakt)

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-05620
Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-29