Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektets syfte är att bibehålla/säkerställa tillgängligheten av aktiva säkerhetssystem samt automatiserad fordon under all väderförhållanden. Virtuella verktyg för rengöring prestanda för att upprätthålla tillgången på AD sensorsystem, fokusera på smuts modellering och optimera sprej och vätskefördelningsteknik .
Projektet kommer att generera kunskap och metoder, som kan vara av intresse för virtuella modelleringstekniker för många olika tillämpningar inom olika branscher. Syftet med rengöringsprestandamodellen är att driva innovation i utformningen av sprejmunstycken , ytbehandling och optimering av sensordesign i tidiga designsteg. Projektet kommer också bidra till att utveckla nya metoder för att omvandla kunskap till innovation och teknik.

Deltagare

Anders Rasmuson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk apparat- och reaktionsteknik

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-02493
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-05