Urban Wins - projektet som tar urban avfallshantering till nästa nivå
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Urban Wins, ett nytt europeiskt projekt finansierat av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon2020, ska studera hur städer konsumerar resurser och produkter och hur de gör av med avfallet som produceras, för att utveckla och testa innovativa lösningar som syftar till att förbättra avfallsprevention och avfallshantering.
 
Projektet lanserades i juni 2016 och kommer att analysera nuvarande strategier för avfallsprevention och avfallshantering i totalt 24 städer och utvärdera hur de bidrar till resiliens och resurseffektivitet. Projektet utgår från synsättet om urban metabolism, i vilket städer betraktas som levande organismer som förbrukar naturresurser och skapar material- och energiflöden. Resultaten kommer att användas för att definiera målsättningar och indikatorer i strategier för avfallsprevention och avfallshantering i åtta pilotstäder runt om Europa.

Aktivt deltagande från invånare, organisationer, leverantörer, forskningsinstitut och utbildare säkerställs genom fysiska och digitala fora i de åtta pilotstäderna, där deltagarna kommer att utbyta åsikter, diskutera och ta fram lösningar. Deltagarapproachen är ett mervärde då aktörerna tillsammans utvecklar nya strategier och  testar nya lösningar. Rekommendationer och verktyg ska kunna överföras till andra stadsmiljöer. Utkomsten av projektet ska bli en verktygslåda för deltagar- och vetenskapsbaserat beslutsfattande och planering för avfallshantering, som ska kunna appliceras inom samhällssektorn i de europeiska länderna.

Urban WINS söker att växla över till mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster, med förbättrad avfallshantering för att förbättra stadsmiljön och medborgarnas välmående.

Deltagare

Leonardo Rosado (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Ajuntament de Manresa

Manresa, Spain

Ajuntament de Sabadell

Sabadell, Spain

Asociatia Environ

Bucharest, Romania

Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT (NOVA.ID.FCT)

Caparica, Portugal

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cremona (CCIAA)

Cremona, Italy

Citta di Torino

Torino, Italy

Città metropolitana di Roma Capitale

Roma, Italy

Comune di Cremona

Cremona, Italy

Consorci del Bages per a la gestió de residus

Manresa, Spain

Cooperativa de Estudos, Investigação e Formação Ambiental CRL (Ceifacoop)

Lissabon, Portugal

Cree GmbH

Bregenz, Austria

Ecoteca

Bukarest, Romania

Ecotic

Bucharest, Romania

Fondazione Ecosistemi Onlus

Roma, Italy

Fundació CTM Centre Tecnològic

Barcelona, Spain

Global Innovation Solution (GIS)

Bucharest, Romania

ICLEI European Secretariat GmbH

Freiberg, Germany

Linea Gestioni

Crema, Italy

Marraiafura Comunicazione Societa' A Responsabilita' Limitata Sem Plificata

Cagliari, Italy

Município de Leiria

Leira, Portugal

Municipiul Bucuresti

Bucharest, Romania

Romania Green Building Council (RoGBC)

Bucharest, Romania

Sustainable Europe Research Institute (SERI)

Wien, Austria

The National Institute for Statistics (Istat)

Roma, Italy

Universidade de Coimbra

Lissabon, Portugal

Università Iuav di Venezia (IUAV)

Venezia, Italy

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/H2020/690047
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/sv/institutioner/ce...

Senast uppdaterat

2020-09-02