Determination of potential improvements in bio-oil production (ImprOil)
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Projektet syftar till att studera alternativa tekniker som resulterar i lägre halt av syre i biooljan, och alternativ produktion av vätgas med lägre klimatpåverkan än vätgas med ursprung i fossil naturgas. Kombinationer av produktionsvägarna kommer att jämföras med avseende på total kostnad, CO2-avtryck, omvandlingsgrad och total energieffektivitet. Projektet bedöms som nyskapande inom sitt område och att det är väl avvägt.

Deltagare

Lennart Vamling (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Samarbetspartners

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

Innventia

Stockholm, Sweden

Preem

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06