Nanoscale superconducting devices for a closer look at brain activity (NeuroSQUID)
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Dag Winkler (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekt-id: KAW2014.0102
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-25