Nanoscale superconducting devices for a closer look at brain activity (NeuroSQUID)
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Dag Winkler (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24