Spin-dependent transport at the interface of strongly correlated electron nanosystems
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Alexei Kalaboukhov (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Finansiering

SI

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03