In situ högenergetisk röntgendiffraktion från elektrokemiska material
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Henrik Grönbeck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-28