Smarta hållbara kontor - ett verkligt "arbetslab" som demonstrator för framtidens kontorsmiljö på Johanneberg Science Park etapp 2
Forskningsprojekt , 2016 – 2021

Projektet knyter an till och bygger på Climate-KIC projektet Smart and Sustainable Offices SSO, se ovan. Detta FORMAS-finansierade projekt kombinerar mänskliga faktorer med byggteknik och inomhusmiljö och syftar på att bygga en "Working Lab” (Living Lab fast för kontor) som demonstrator för framtidens kontorsarbetsmiljö. Arbetslabbet ger möjlighet att testa och visa senaste forskningsresultaten parallellt med utvecklingen av nya produkter, tjänster och riktlinjer för framtidens smarta och hållbara kontor. Working Lab konceptet avser att underlätta för innovationer att nå marknaden i snabbare takt genom att erbjuda en samverkansplattform för experiment av olika aktörer. Genom dessa så kallade Co-creation processer som sker i interaktion mellan partners, kunder och användare skall Working Lab således främja det öppna innovationssystemet och bör ses som en möjliggörande real-life- forskningsinfrastruktur för att bidra till samarbete och främja innovation inom den byggda miljön, specifikt kontorsbyggnader, som är i stor behöv av förändring för att kunna bemöta framtidens hållbarhetskrav.

Projektledare: Ulrike Rahe

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Antonio Cobaleda Cordero

Doktorand vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Quan Jin

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Elke Miedema

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Holger Wallbaum

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

HSB living lab

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-31