Epitaxiell grafen för metrologi, sensorer och elektronik
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Tomas Löfwander (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Mikael Fogelström

Prefekt vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Hans He

Doktorand vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Sergey Kubatkin

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Samuel Lara Avila

Senior forskare vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-23