Epitaxiell grafen för metrologi, sensorer och elektronik
Forskningsprojekt, 2016 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Tomas Löfwander (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Mikael Fogelström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Hans He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Sergey Kubatkin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Samuel Lara Avila

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: GMT14-0077
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Nanotekniklaboratoriet

Infrastruktur

Publikationer

2023

Bottom-Up Growth of Monolayer Honeycomb SiC

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-23