Pålitliga accessmetoder för kritisk kommunikation med låga fördröjningar
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Kritisk kommunikation är kommunikation där det är avgörande att informationen kommer fram till mottagaren inom en viss specificerad tid för att undvika allvarliga konsekvenser som till exempel kroppsskada, förlust av liv eller ekonomisk förlust. Dynamiska nät kan definieras som system där användare kommer och går oförutsägbart. Det är en utmaning att konstruera kommunikationssystem som har hög tillförlitlighet med låg fördröjning och dessutom klarar av ett dynamiskt nät.

Fordonskommunikation, där fordonen kommunicerar direkt med varandra utan att koordineras av en basstation, har just alla de egenskaperna. Det är därför en av de största utmaningarna inom trådlös kommunikation idag. Informationen som skickas mellan fordonen måste komma fram med hög sannolikhet inom en viss tid för att säkerställa trafiksäkerheten och undvika olyckor som i värsta fall kan ha dödlig utgång.

Kodad ALOHA är en accessmetod som uppfyller kraven för kritisk kommunikation i dynamiska nät. Syftet med det här projektet är att undersöka om kodad ALOHA kan användas för att uppnå de stränga kraven som fordonskommunikation ställer. Målet är att använda verktyg för att prediktera prestandan och även optimera parametrar i systemet så att kraven uppnås. Vi tror även att kodad ALOHA kan användas i andra system som har många användare och som ställer stora krav på hög tillförlitlighet och samtidigt låg fördröjning. Resultaten från det här projektet kan därför även användas i dessa system.

Deltagare

Fredrik Brännström (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Alexandre Graell i Amat

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Roman Sokolovskii

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-04026
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2021

On Doped SC-LDPC Codes for Streaming

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-08