Platinum alloyed with yttrium for improved fuel cells
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Björn Wickman (kontakt)

Docent vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: Agreement16-477
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-05