Ökad energieffektivitet genom kontroll och reduktion av det inducerade motståndet
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Simone Sebben (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-008677/43328-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2021

Vehicle wakes in side wind

Doktorsavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-09