Lufttäthetens förändring i nybyggda hus- orsaker och konsekvenser
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Projektets syfte är att ta reda på hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt att beskriva konsekvenser av läckage i olika lägen i en byggnad. Undersökningarna sker främst genom fältmätningar av lufttäthet kombinerat med läckagesökning och termografering. Beräkningar kommer att utföras på kritiska konstruktionsdetaljer. Projektet resulterar i en beskrivning av hur lufttätheten i betonghus och trähus förändras, från färdigställande till fortvarighetstillstånd, samt en beskrivning av konsekvenserna av läckage i olika lägen i en byggnad. Materialet skall bidra till en kunskapsuppbyggnad samt verktyg för bedömning av luftläckage och deras konsekvenser

Deltagare

Paula Wahlgren (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Wäst-Bygg AB

Borås, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06