Planeringsunderlag för energirenovering av befintliga flerbostadshus -II
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Utveckling och tillämpning av ekonomisk modell för planering och uppföljning av förebyggande underhålls- och renoveringsåtgärder i hyresfastigheter

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Abolfazl Sousanabadi Farahani

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-08