EcoProIT - Ekologisk och Ekonomisk produkt-påverkansberäkning
Forskningsprojekt , 2010 – 2013

Projektet syftar till att skapa metoder och verktyg för att minska produktionssystems miljöpåverkan samtidigt som produktiviteten ökas. Detta sker genom att rikta enkla verktyg direkt till produktionsingenjören där analyser av systemets påverkan på miljön kan utföras.

Verktyget ger möjlighet för användaren att utföra analyser på produktens nuvarande livscykel med fokus i produktionssystemet, men också analyser av hur förändringar i produktionssystem påverkar produktivitet och miljöpåverkan. Projektet syftar till att ta fram ett standardiserat arbetssätt i utförandet av analyserna, för att kunna generera transparenta och jämförbara resultat.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: PV08.000.02
Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/E...

Senast uppdaterat

2017-09-19