Akademiskt entreprenörskap: fallet universitetsavknoppningar ur ett nätverksperspektiv (USONET)
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Detta projekt handlar om universitetsavknoppningar och hur de etablerar sig i nätverk. 

Målet är först att kartlägga hur universitetsavknoppningar etablerar sig i nätverk för att kommersialisera sina idéer. Det andra målet innefattar att analysera vilka effekter detta har på själva innovationen, avknoppningsföretaget och nätverket.   


Projektet bygger på en kvalitativ forskningsansats och mer specifikt ett antal fallstudier av universitetsavknoppningar från Chalmers och Lunds Universitet. Olika teknologiska områden och branscher kommer att inkluderas, till exempel, ”life sciences”, IT och nya material.


Projektet skall bidra till ny kunskap inom det komplexa området kommersialisering av forskningsresultat. Genom att sätta fokus på universitetsavknoppningar och deras nätverkande, så börjar vi integrera litteratur från de två forskningsfälten entreprenörskap och industriella nätverk. Det har hittills funnits få kopplingar mellan dessa två fält men vi ser stor potential att kombinera dem.

Deltagare

Frida Lind (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Maria Landqvist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Örebro universitet

Örebro, Sweden

Finansiering

Svenska Handelsbanken AB

Projekt-id: P2014:0069
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-01