PHM Plant Hybrid Model (Eurostars project E!5623)
Forskningsprojekt , 2010 – 2013

PHM Plant Hybrid Model (Eurostars project E!5623)

Deltagare

Rolf Berlin (kontakt)

vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2010–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-26