Framtidens råvaror finns i dagens produkter - En symbiotisk affärsmodell (SYMBIZ)
Forskningsprojekt , 2010

En integrerad samverkan mellan varuproducerande industri och återvinningsföretag med tillämpning av symbiotiska affärsmodeller ökar lönsamheten och minskar miljöbelastningen för båda parterna.
Om det kan påvisas branscher där hypotesen håller, identifieras den bransch där förutsättningarna är mest gynnsamma och effekten av en symbiotisk affärsmodell förväntas bli störst. Prototyper för potentiella symbiotiska affärsmodeller utvecklas för denna och en plan för ett fortsättningsprojekt för vidareutveckling och utvärdering av prototyperna utformas. Resultaten kommuniceras till relevanta företag och industribranscher.
I projektet avser vi pröva hypotesen och utreda förutsättningarna att tillämpa sådana affärsmodeller i olika branscher av varuproducerande industri, som har olika kund-leverantörsförhållanden samt produktion i olika geografiska regioner.

Deltagare

Björn Johansson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: Diarienr:2009-04054
Finansierar Chalmers deltagande under 2010

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-19