Ritningsgranskning Fartyg
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

Projektet skall utveckla en metod för att systematiskt granska och utvärdera ett fartygs konstruktionsritningar ur ett funktions- och användarperspektiv med fokus på de arbetsuppgifter som utförs ombord och under vilka förhållanden dessa utförs.

Deltagare

Anna-Lisa Osvalder (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-13