Så Nätt. Leverantörsstruktur för lättare fordon
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Projektet syftar till att skapa möjligheter för svensk fordonsindustri att öka sin konkurrenskraft genom att utveckla nya samarbetsformer, stödmetoder och teknologier inom området lättviktskonstruktion.

Deltagare

Lars Almefelt (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Wingquist laboratory

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-08