Förberedande försök med långsiktiga mätserier ombord på Oden
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Katarina Gårdfeldt (kontakt)

Affilierad professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 1

Finansiering

Polarforskningssekretariatet

Projekt-id: 2016-58
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-05