Kompetensstöd inom nukleär icke-spridning
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Imre Pazsit (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2017-04-12