Ljusstarka ultravioletta och violetta mikrolasrar som använder nanotrådar för att möjliggöra defekt-fria material och optimala kavitetslösningar.
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Åsa Haglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Samarbetspartners

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-04686
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-11