Mikrovågsförstärkare med kvantbegränsad prestanda
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andrey Danilov (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-04828
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-14